StorstockholmsfilatelisternaNytt och uppdateringar


Våra Aktiviter

På vårt konstituerande möte på Postmuseum beslöts det att vi skulle börja med följande aktiviter:

Föreläsare

Mats Söderberg åtog sig detta uppdrog. Mats vill gärna ha tips på bra föreläsare.

Vår Frimärkssalong

Göran Heijtz blir ansvarig för detta projekt, men Göran behöver mycket hjälp.

Hemsida

Bo Dahlner ansvar för organisationens hemsida med Gunnar Zetterman som webmaster.

Nordia 2015

Denna utställning anordnas av Norrorts Frimärksförening och är inte ett uppdrag för vår organisation. Men Norrort kommer att behöva mcyket hjälp, speciellt på söndagkvällen när utställningen skall rivas.

Mer infromation finns på Norrorts hemsida.
Kontaktman för Nordia är Mats Söderberg.

E-postnät

Ett e-postnät finns nu etablerat, som underhålls av Bo Dahlner.