StorstockholmsfilatelisternaNytt och uppdateringar

Många stämplar försvinner

nst 64P Enligt erhållen information måste alla stämplar innehålla ordet Postnord fr. o. m. den 1/1 2016. Det innebär att många stämplar kommer att bytas ut. Det är oklart om alla ombud även framledes kommer att ha stämplar eftersom de knappt används. Dokumentera gärna stämplarna i ditt område före och efter årsskiftet, speciellt intressant är uppgifter om postorter som upphör.
Göran Heijtz


Auktioner

Här listas bara auktioner som våra föreningar är involverade i.