StorstockholmsfilatelisternaNytt och uppdateringar


Medverkande föreningar

Alby-Botkyrka Frimärksklubb

Hemsida: http://albystamps.blogspot.se/
Möten: ?.
Organ: ?.
Avgift: ? kr.


Asiensamlarna

Hemsida: http://www.gunnarzetterman.se/asien/index.php
Möten: Inga fasta tider, kallelse skickas.
Organ:
Avgift: 100? kr.


Enköpings Filatelistförening

Hemsida: http://hem.passagen.se/enkfil/
Möten: ?.
Organ: ?.
Avgift: ? kr.


Föreningen Islandssamlarna

Möteslokal: Phileas lokaler, Svartensgatan 6 i Stockholm. Närmaste tunnelbanestation är Slussen för både gröna och röda linjerna. På alla möten bjuds det på kaffe och bulle. På mötena är det fritt fram att ta med objekt till auktionen. För detta tar klubben en mycket symbolisk provision.

Hemsida: http://www.islandssamlarna.se/
Möten:Första torsdagen i månaden. Mötena börjar kl. 19.00.
Organ: Rapport tre gånger per år.
Avgift: 120 kr.


Haninge Frimärks- och Vykortsklubb

Hemsida: http://sff.nu/haninge/
Möten: 2:a och 4:e måndagen i september - april.
Organ: Haningediligensen.
Avgift: ? kr.


Hembygdsfilatelisterna

Hembygdsfilatelisterna är en Riksförening, som i år firar sitt 30-årsjubileum. Föreningen har drygt 400 medlemmar spridda över hela landet.

Hemsida: www.sff.nu/hembygdsfilatelisterna
Möten: fjärde eller femte onsdagen varje månad på Postmuseum.
Organ: Hembygdsfilatelisten, som utkommer med fyra nummer per år.
Avgift: 100 kr.


Huddinge Frimärksklubb

Hemsida: http://www.huddingefk.se/
Möten: 2 ggr/månad.
Organ: Taggen, utkommer med fyra nummer per år
Avgift: 100 kr.


Häftessamlarna

Hemsida: http://häftessamlarna.se/
Möten: ?.
Organ: Häftessamlaren ges ut fyra gånger per år.
Avgift: 125 kr.


Järfälla Frimärksklubb

Järfälla frimärksklubb är en ideell förening för frimärks- och vykortssamlande. Vi har möten 1-2 gånger per månad. Vi har bytesmöten där medlemarna kan köpa frimärken från klubbens olika album. Vid våra programmöten kommer medlemmar att visa sina samlingar, eller också har vi föredrag i olika ämnen. Föreningen är ansluten till Sveriges Filatelist-Förbund.

Hemsida: http://www.duv.se/jfk/
Möten: 1 till 2 gånger/månad.
Organ: ?.
Avgift: ? kr.


Lidingö Filatelistförening

Föreningen startades 1971 genom ett upprop till "en stor oordnad hop av filatelister bosatta på Lidingö" från Hugo Brink och Gustav Douglas. Resultatet blev att föreningen startade sin verksamhet under hösten 1971. Medlemsantalet växte till drygt 100 i mitten av 80-talet inklusive ett antal ungdomar. Nu är vi drygt 50 medlemmar, merparten pensionärer. Vi träffas vanligtvis varannan torsdag klockan 18 i Nya Föreningsgården på Larsbergstorget 9 på Lidingö. Det finns möjlighet att få kaffe och kaka till självkostnadspris. Deltagarantalet är drygt 20 personer. Gäster från andra föreningar är hjärtligt välkomna. På varje möte har vi en medlemsauktion där varje medlem får lämna in ca fem objekt till kvällens auktion. Vår och höst har vi en större auktion med ca 100 bättre objekt. Vi försöker också att ha ett intressant föredrag av någon medlem eller någon utomstående när vi träffas.

Hemsida: http://sff.nu/lidingo/
Möten: Varannan torsdag januari - maj & september - december.
Organ: Medlemstidning några gånger per år.
Avgift: 200 kr.


Märsta Frimärksklubb

Hemsida: http://www.sff.nu/marsta/
Möten: Första onsdagen varje månad (september-april) kl. 19.00 på ABF Västra Bangatan 31, Märsta.
Organ: Inget.
Avgift: 70 kr.


Nacka-Värmdö Frimärksförening

Vi brukar ha auktion på klubbens- och av medlemmarna inlämnat materiel, frimärksbyte och ibland föredrag på klubbträffarna. Möteslokal är Nacka Sportcentrum, Högstadiematsalen, Griffelvägen 11, Nacka.

Hemsida: http://www.duv.se/nvff/
Möten: 2 gånger per månad vår och höst.
Organ: Inget.
Avgift: 150 kr.


Norrorts Frimärksförening Täby

Vi har våra sammankomster i Viggbysalen, Södervägen 30, Täby.

Hemsida: http://www.norrphil.se/page1.php
Möten: varannan måndag med start kl 1830. För datum, program och andra detaljer – gå till föreningens hemsida.
Organ: medlemsbladet (NorrPhil) ges ut två gånger per år – i maj och november.
Avgift: 70 kr.


Norrtälje Frimärksklubb

Hemsida: http://sff.nu/norrtalje/
Möten: ?.
Organ: ?.
Avgift: ? kr.


Postmusei Vänner

Hemsida: http://www.postmuseivanner.se/
Möten: ?.
Organ: Årsboken Postryttaren.
Avgift: 225 kr för enskild och 330 kr för familj.


Rysslandssamlarna

Hemsida: http://sff.nu/rysslandssamlarna/
Möten: ?.
Organ: ?.
Avgift: 20 kr + inträdesavgit 25kr.


Samlarföreningen Bältespännarna

Hemsida: http://www.sff.nu/baltespannarna/
Möten: ?.
Organ: Bältespännaren, som kommer ut två om året.
Avgift: 120 kr.


SFUs Stockholms distrikt

Hemsida: http://www.sfu.se/
Möten: ?.
Organ: SFUNG sex gånger om året.
Avgift: 70 kr.


Sollentuna Filatelistförening

Hemsida: http://www.duv.se/sfk/
Möten: ?.
Organ: ?.
Avgift: ? kr.


Solna Frimärkssamlar Förening

Hemsida: http://www.solnafsf.se/
Möten: ?.
Organ: ?.
Avgift: ? kr.


Stockholms Filatelistförening

Hemsida: http://sff.nu/stockholm/
Möten: 2.a och 4.e onsdagen på Postmuseum.
Organ: StFF information, 2 gånger per år.
Avgift: 110 kr.


Stockholms motivsamlarklubb

Hemsida:
Möten: ?.
Organ: ?.
Avgift: ? kr.


Svenska FDC sällskapet

Hemsida: http://www.svenskafdc.se
Möten:
Organ: Informationsblad 2 gånger per år.
Avgift: 150 kr.


Sveriges Militärpostsällskap - SMPS

SMPS är en riksförening för samlare av militär-, krigs- och censurpost samt vykort med dylik anknytning.

Hemsida: www.smps.se
Möten: första onsdagen varje månad på Postmuseum.
Organ: MPT - MilitärPostalTidskrift, som utkommer två gånger om året.
Avgift: 250 kr.


Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation

Hemsida: http://www.sspd.se
Möten:3.e onsdagen varje månad på Postmuseum.
Organ: Notiser & Aktuellt om Posthistoria.
Avgift: ? kr.


Södertälje Frimärksklubb

Hemsida: http://www.sff.nu/sodertalje/
Möten: ?.
Organ: ?.
Avgift: ? kr.


Uppsala Filatelistförening

Hemsida: http://www.uppsalafilatelistforening.se/
Möten: ?.
Organ: ?.
Avgift: ? kr.


Vällingby Frimärks- och Vykortsförening

Hemsida: www.duv.se/vff
Möten: Möten måndagar jämna veckor.
Organ: Varianten, som utkommer 3-4 gånger per år.
Avgift: 100 kr.


Wallentuna Frimärksklubb

Hemsida: http://wfkbloggen.wordpress.com/
Möten: ?.
Organ: ?.
Avgift: ? kr.


Östhammars Filatelistklubb

Möten varannnan tisdag. I årsavgiften ingår kaffe med vetebröd och kakor eller tårta.

Hemsida: http://ostfil.se/
Möten: Tisdagar jämna veckor.
Organ: Medlemsblad (1-3 A4-sidor) varannan vecka.
Avgift: 50 kr.


Upp