StorstockholmsfilatelisternaNytt och uppdateringar

Många stämplar försvinner

nst 64P Enligt erhållen information måste alla stämplar innehålla ordet Postnord fr. o. m. den 1/1 2016. Det innebär att många stämplar kommer att bytas ut. Det är oklart om alla ombud även framledes kommer att ha stämplar eftersom de knappt används. Dokumentera gärna stämplarna i ditt område före och efter årsskiftet, speciellt intressant är uppgifter om postorter som upphör.
Göran Heijtz


Frimärkets Dag 2015

Frimärkets dag äger rum lördagen den 28 mars.
Den 26 mars 2015 ger PostNord ut frimärkena Vikingatid – Yngre järnålder.

Frimärkena visar fem unika fynd från Aska i Östergötland, Broa på Gotland, Lunda utanför Strängnäs, Uppåkra utanför Lund och Helgö på Ekerö i Mälaren.

Historiska Museet

Historiska Museet

Historiska museet från Narvavägen. Fotograf Christer Åhlin/SHM

Historiska museet kommer på lördagen den 28 mars att ha diverse aktiviter med anledning av de nya frimärkena.

Hembygdsfilatelisterna kommer att finnas på plats och prata Hembygdsfilateli.

Program Frimärkets dag 28 mars, Historiska museet kl. 11–17

Specialvisningar ”se föremålen bakom frimärkena” kl. 12, 13, 14, 15 och 16.

Gravören och formgivaren till frimärksutgåvan "Yngre järnålder – Vikingatid” Martin Mörck signerar kl. 12-14.

Frimärksförsäljning i butiken och stämpling tillsammans med Hembygdsfilatelisterna. Stämplingen och butiksförsäljningen är öppen kl. 11–17.

Se även Historiska Museets hemsidaför mer information.


Pressrelease

Postmuseum

Postmusems hemsida

Övriga arrangemang

Hembygdsfilatelisterna

Se ovan under Historiska museet.

Haninge Frimärksklubb

Haninge frimärks Klubb ordnar Frimärkets Dag i Haninge Centrum.