StorstockholmsfilatelisternaNytt och uppdateringar

Många stämplar försvinner

nst 64P Enligt erhållen information måste alla stämplar innehålla ordet Postnord fr. o. m. den 1/1 2016. Det innebär att många stämplar kommer att bytas ut. Det är oklart om alla ombud även framledes kommer att ha stämplar eftersom de knappt används. Dokumentera gärna stämplarna i ditt område före och efter årsskiftet, speciellt intressant är uppgifter om postorter som upphör.
Göran Heijtz


Verksamhetsfrågor

Bo Dahlner
Sörgårdsvägen 20
163 52 Spånga
073 - 905 7801
bo.dahlner@storstockholmsfilatelisterna.se.

Hemsidan

Gunnar Zetterman
webmaster
08 - 642 40 48
webmaster@storstockholmsfilatelisterna.se.

Föredragshållare

Mats Söderberg
mats.soderberg@storstockholmsfilatelisterna.se

Vår frimärkssalong

Göran Heijtz
goran@novastamps.ecom.